3. strokovno srečanje ZUS 2016

Spoštovani,
vabimo vas na 3. strokovno srečanje ZUS v letu 2016, ki bo v petek, 23.9.2016, v Domus Medica, Ljubljana.
Gre za tradicionalno srečanje z onkologi, tematika srečanja bo rak ledvice.
 
Program:
16.30 – zbiranje udeležencev
Strokovni program srečanja:
17.00 – 17.20 Metastatski rak ledvic – novosti v sistemskem zdravljenju – B. Škrbinc
17.20 – 17.40 Obravnava manjših ledvičnih tumorjev – M. K. Rebek
17.40 – 18.00 Ocena odgovora na terapijo pri bolnikih z metastatskim rakom ledvic – M. Marolt Mušič
18.00 – 18.20 Blastomski tromb ledvičnega tumorja v VCI in desnem atriju – M. Mihelič, R. Pantar
18.20 – 18.40 Novosti v sistemskem zdravljenju uroloških rakov- poročilo z ASCO 2016 – S. Borštnar
18.40 – 18.45 razprava
18.45 – 19.30 satelitski simpozij Janssen

– Pomen multidisciplinarnega tima pri obravnavi bolnikov z mKORP – D. Bratuš

– Izzivi ob prehodu v kastracijsko odporno bolezen – M. Mencinger

19.30 – 19.45 sestanek Združenja urologov Slovenije
 
Vljudno vabljeni!

Skills

Posted on

21/08/2016