1. strokovno srečanje ZUS 2019

Drage kolegice, spoštovani kolegi,
vabim vas na letošnje prvo redno strokovno srečanje Združenja urologov Slovenije
in
                                                     izredni zbor članov Društva za urologijo,
ki bo v petek, 22.3.2019, v hotelu Paka v Velenju.
PROGRAM:
16.30 Zbiranje udeležencev
17.00 Obravnava bolnika z nmCRPC – sodelovanje med urologom in onkologom
Miha Pukl, Andrej Žist
(Satelitski simpozij Janssen)
17.40 Spolna medicina – izzivi za zdravnika v sodobnem času
Frosina Krstanoska
18.00 Odmor
18.10 Izredni zbor članov Društva za urologijo
(dopolnitev statuta društva in uskladitev terminologije z veljavnim zakonom)
18.20 Povzetek delovanja ZUS v mandatu predsedovanja Maribora Dejan Bratuš
18.40 Obravnava okvirnega plana delovanja ZUS v obdobju 2019-23
19.30 Večerja
Zaradi zagotovitve sklepčnosti zbora članov društva, ki bo potrebna zaradi obravnave in potrditve nujnih
dopolnitev in sprememb statuta, vas vljudno prosim za čim večjo udeležbo.
S spoštovanjem,
Marko Zupančič, predsednik ZUS

Skills

Posted on

27/04/2019