8. kongres Združenja urologov Slovenije

13. simpozij urološke zdravstvene nege Slovenije

Ljubljana, 28-30. maj 2020

ODDAJA POVZETKA

  INFO

  zus@sb-sg.si

  ZDRUŽENJE UROLOGOV SLOVENIJE

  Gosposvetska cesta 1

  2380 Slovenj Gradec

  Združenje urologov Slovenije 

   vključuje vse aktivne in upokojene specialiste in specializante urologije.

  zus@sb-sg.si

  ZDRUŽENJE UROLOGOV SLOVENIJE

  Gosposvetska cesta 1

  2380 Slovenj Gradec

  Predsednik

  Prim. mag. Marko Zupančič, dr.med.

  Tajnik:

  Boris Košuta, dr.med., FEBU