ZDRUŽENJE UROLOGOV SLOVENIJE

Osnovno poslanstvo Združenja urologov Slovenije (angl. Slovenian Urological Association) je zagotavljanje kakovostnih in zanesljivih informacij v zvezi z boleznimi sečil svojim članom in omogočanje strokovnih posvetov. Društvo se zavzema za kvalitetno in strokovno obravnavo bolezni sečil in moških spolnih organov in dostopnost kvalitetnih informacij s tega področja za vse svoje člane in njihove bolnike.

Združenje svoje cilje uresničuje predvsem tako, da organizira različna predavanja, simpozije, kongrese in mednarodna srečanja in svetovanja za člane društva in zainteresirano javnost ter obvešča člane o dogajanjih, pomembnih za njihovo stalno informiranost. Pomembna dejavnost društva je tudi pomoč članom društva ter širši javnosti s področja bolezni sečil in moških spolnih organov na način, da se člani društva na svojih srečanjih medsebojno seznanjajo s težavami in si izmenjujejo znanje in izkušnje ter o svojih zaznavanjih obveščajo širšo javnost preko predavanj in seminarjev.

Vodstvo in člani sekcije

Predsednik:
doc. dr. Simon Hawlina, dr. med.

Podpredsednik:
Podatki trenutno še niso na voljo.

Sekretar društva:
asist. Kosta Cerović, dr. med.

Blagajnik:
Podatki trenutno še niso na voljo.

Člani:

Člani so vsi slovenski urologi in specializanti urologije, ki so člani SZD.

Pomembni dogodki

Dogodki, ki jih organizira sekcija:

Pomembne povezave

Evropsko urološko združenje (European Association of Urology – EAU): http://uroweb.org

Evropsko združenje za spolno medicino (European Society for Sexual Medicine – ESSM): http://www.essm.org

N

Informiranost

Informiramo o aktivnosti članic in članov združenja ter položaju urološke stroke v Sloveniji.

N

Strokovnost

Skrbimo za strokovni razvoj naših članic in članov ter tesno sodelovanje z ostalimi medicinskimi strokami.

N

Kolegialnost

Ponosni smo, da veljamo za eno izmed najbolj povezanih medicinskih strok v Sloveniji.

N

Referenčnost

Naše strokovno delo temelji na smernicah Evropskega urološkega združenja (EAU).