Člani združenja

Univerzitetni klinični center Maribor

Univerzitetni klinični center Maribor
Oddelek za urologijo
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Tel: (02) 321 10 00

Klinični center Ljubljana

Klinični center Ljubljana
Klinični oddelek za urologijo
Zaloška 7, 1525 Ljubljana
Tel: (01) 522 50 50

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Oddelek za urologijo
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec
Tel: (02) 882 34 00

Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Celje
Oddelek za urologijo
Oblakova 5, 3000 Celje
Tel: (03) 423 30 00

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota
Oddelek za urologijo
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Tel: (02) 512 31 00

Splošna bolnišnica Novo mesto

Splošna bolnišnica Novo mesto
Oddelek za urologijo
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Tel: (07) 391 61 00

Splošna bolnišnica Izola

Splošna bolnišnica Izola
Oddelek za urologijo
Polje 40, 6310 Izola
Tel: (05) 660 62 99

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Oddelek za urologijo
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici
Tel: (05) 330 10 00

Medur d.o.o.

Medur d.o.o.
Kotnikova 29
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 232 12 61

Diagnostični center Bled

Diagnostični center Bled
Pod skalo 4, 4260 Bled
Tel.: (04) 579 80 00