8. kongres Združenja urologov Slovenije

13. simpozij urološke zdravstvene nege Slovenije

Ljubljana, 28 – 30. maj 2020

Spoštovane kolegice in kolegi, dragi prijatelji,

 

 

V čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko povabim na tradicionalni, tokrat že 8. kongres Združenja urologov Slovenije, ki ga organiziramo v sodelovanju z Evropskim urološkim združenjem, številnimi gostujočimi predavatelji ter z našimi sodelavkami in sodelavci s področja urološke zdravstvene nege. Največje strokovno srečanje slovenskih urologov vsaka tri leta priredimo v različnih krajih Slovenije, tokrat v našem glavnem mestu, Ljubljani.

S strokovnim programom želimo zajeli večino urološke stroke, največ časa pa nameniti problematiki odkrivanja in zdravljenja uroloških rakov, ki iz leta v leto postajajo večje breme, ne samo za urološko stroko, temveč tudi za druge medicinske stroke ter slovenski zdravstveni sistem na sploh. Zato k sodelovanju vabimo tudi specialiste ostalih strok, ki se skupaj z nami vključujejo v sodobno multidisciplinarno obravnavo urološkega bolnika.

Potrudili se bomo, da vam po srečanje ostalo v lepem spominu tudi zaradi prijetnega druženja s kolegi in prijatelji.

 

Marko Zupančič,

Predsednik strokovnega in organizacijskega odbora kongresa

Strokovno srečanje

je namenjeno specialistom in specializantom urologije, onkologije, patologije, radiologije in drugih specialnosti, ki se pri svojem delu srečujejo z urološkimi bolniki, kakor tudi medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom s področja urološke zdravstvene nege.

Srečanje bo prijavljeno Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene nege Slovenije za pridobitev kreditnih točk za udeležence.

Predstavitvi sponzorjev bo namenjen poseben razstavni prostor v sklopu kongresnega centra.

Marko Zupančič, predsednik

Boris Košuta

Andraž Miklavžina

Majda Topler

Cvetka Smrtnik

Marko Zupančič, predsednik

Zoran Krstanoski

Tomaž Smrkolj

Simon Hawlina

Dejan Bratuš

Niko Kavčič

Sandi Poteko

Boštjan Šutar

Majda Topler, predsednica

Lučka Kočevar

Željka Rikić

Simona Lah

Mojca Rednak

Kompas Celje d.d.

Kompas Velenje

Šaleška 3

3320 Velenje

Tel.: 00 386 3 898 6 354

Fax.: 00 386 3 898 6 356

E-mail: velenje@kompas-celje.si

PRELIMINARNI PROGRAM

četrtek 28.05.2020

12.00 – 15.00
Registracija udeležencev 
15.00 – 16.40
RAK PROSTATE I
16.40 – 17.00
Odmor
17.00 – 18.40
RAK PROSTATE II
20.00
Sprejem s pogostitvijo

 

petek 29.05.2020

DVORANA 1

 

DVORANA 2

09.00 – 11.30
Evropska urološka šola (ESU)

Zdravstvena nega I

11.30 – 12.00
Odmor

Odmor

12.00 – 13.30
Satelitski simpoziji

Zdravstvena nega II

13.30 – 14.30
Kosilo 

Kosilo

14.30 – 16.00
RAK SEČNEGA MEHURJA

Zdravstvena nega III

16.00 – 16.30
Odmor 

Odmor

16.30 – 18.00
RAK ZGORNJIH SEČIL 

Zdravstvena nega IV

20.00
Slavnostna večerja

Slavnostna večerja

sobota 30.05.2020

09.00 – 11.00
PROSTE TEME
11.00 – 11.30
Odmor
11.30 – 13.30
PROSTE TEME
13.30 – 14.30
Kosilo
14.30 – 16.00
MODERIRANI POSTERJI
16.00 – 16.30
Odmor
16.30 – 18.00
VIDEOPREZENTACIJE

 

PRELIMINARNI PROGRAM

četrtek 28.05.2020

12.00 – 15.00
Registracija udeležencev
15.00 – 16.40
RAK PROSTATE I
16.40 – 17.00
Odmor
17.00 – 18.40
RAK PROSTATE II
20.00
Sprejem s pogostitvijo

petek 29.05.2020

DVORANA 1

 

DVORANA 2

09.00 – 11.30
Evropska urološka šola (ESU)

Zdravstvena nega I

11.30 – 12.00
Odmor

Odmor

12.00 – 13.30
Satelitski simpoziji

Zdravstvena nega II

13.30 – 14.30
Kosilo 

Kosilo

14.30 – 16.00
RAK SEČNEGA MEHURJA

Zdravstvena nega III

16.00 – 16.30
Odmor 

Odmor

16.30 – 18.00
RAK ZGORNJIH SEČIL 

Zdravstvena nega IV

20.00
Slavnostna večerja

Slavnostna večerja

sobota 30.05.2020

09.00 – 11.00
PROSTE TEME
11.00 – 11.30
Odmor
11.30 – 13.30
PROSTE TEME
13.30 – 14.30
Kosilo
14.30 – 16.00
MODERIRANI POSTERJI
16.00 – 16.30
Odmor
16.30 – 18.00
VIDEOPREZENTACIJE

Končni program obeh strokovnih srečanj bo na tej strani objavljen najkasneje do 15. aprila 2020. Zaradi organizacijskih razlogov bo morda prišlo do drugačnega časovnega razporeda sklopov!

Kraj dogodka

Austria Trend hotel Ljubljana
Kongresni center 
Dunajska cesta 154,
1000 Ljubljana

 

Tehnična pomoč za namestitev:

Kompas Celje d.d., Glavni trg 1, 3000 Celje, Slovenija
tel.: +386 3 898 6350
fax.: +386 3 898 6356
E-mail: velenje@kompas-celje.si

Kotizacije

Zdravniki specialisti

200 €

do 20.5.2020

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, kongresno torbo z dokumentacijo, kosili in osvežitve med odmori, pogostitev ob sprejemu in slavnostno večerjo.

na dan registracije 300 €

Zdravniki specializanti

100 €

do 20.5.2020

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, kongresno torbo z dokumentacijo, kosili in osvežitve med odmori, pogostitev ob sprejemu in slavnostno večerjo.

na dan registracije 150 €

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki

 50 €

do 20.5.2020

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, kongresno torbo z dokumentacijo, kosilo in osvežitve med odmori in slavnostno večerjo.

 

na dan registracije 75

Spremljevalci

75 €

do 20.5.2020

Kotizacija za spremljevalce vključuje vstopnico za pogostitev ob sprejemu in slavnostno večerjo.

 

 

na dan registracije 100

Združenje urologov Slovenije 

 vključuje vse aktivne in upokojene specialiste in specializante urologije.

zus@sb-sg.si

ZDRUŽENJE UROLOGOV SLOVENIJE

Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

Predsednik

Prim. mag. Marko Zupančič, dr.med.

Tajnik:

Boris Košuta, dr.med., FEBU