3. strokovno srečanje ZUS 2017

Podrobnosti dogodka

Spoštovani kolegice in kolegi,

vljudno vas vabim na tretje letošnje strokovno srečanje Združenja urologov Slovenije, ki bo

v petek, 13. oktobra 2017 na Ljubljanskem gradu.

 

Program srečanja:

16:00 – 16:30 zbiranje udeležencev

Strokovni program:

16:30 – 16:40 društveni del – Dejan Bratuš
16:40 – 17:00 Trenutne smernice kirurškega zdravljenja germinativnih tumorjev – Tomaž Smrkolj
17:00 – 17:20 Novosti pri kirurškem zdravljenju uroloških malignomov – Boris Košuta
17:20 – 17:35 Sistemsko zdravljenje bolnikov z germinalnim tumorjem – Dušan Mangaroski
17:35 – 17:50 Vloga RT v zdravljenju bolnikov z germinalnim tumorjem – Janka Čarman
17:50 – 18:05 Sledenje bolnikov z germinalnim tumorjem – Breda Škrbinc
18.05 – 18:20 Kasne posledice zdravljenja pacientov z germinalnim tumorjem – Boštjan Šeruga
18.20 – 18:30 razprava

18:30 Pogostitev

Vabljeni!