3. strokovno srečanje ZUS 2016

Podrobnosti dogodka

Spoštovani,

vabimo vas na 3. strokovno srečanje ZUS v letu 2016, ki bo v petek, 23.9.2016, v Domus Medica, Ljubljana.

Gre za tradicionalno srečanje z onkologi, tematika srečanja bo rak ledvice.

 

Program:

16.30 – zbiranje udeležencev

Strokovni program srečanja:

17.00 – 17.20 Metastatski rak ledvic – novosti v sistemskem zdravljenju – B. Škrbinc

17.20 – 17.40 Obravnava manjših ledvičnih tumorjev – M. K. Rebek

17.40 – 18.00 Ocena odgovora na terapijo pri bolnikih z metastatskim rakom ledvic – M. Marolt Mušič

18.00 – 18.20 Blastomski tromb ledvičnega tumorja v VCI in desnem atriju – M. Mihelič, R. Pantar

18.20 – 18.40 Novosti v sistemskem zdravljenju uroloških rakov- poročilo z ASCO 2016 – S. Borštnar

18.40 – 18.45 razprava

18.45 – 19.30 satelitski simpozij Janssen

– Pomen multidisciplinarnega tima pri obravnavi bolnikov z mKORP – D. Bratuš

– Izzivi ob prehodu v kastracijsko odporno bolezen – M. Mencinger

19.30 – 19.45 sestanek Združenja urologov Slovenije

 

Vljudno vabljeni!

Project Details