Za urologe

Gradiva in priročniki za urologe

Tukaj objavljamo gradiva in priročniki, ki bodo v pomoč urologom pri vsakodnevni klinični praksi:
- Knjižica Rak prostate
- IPSS vprašalnik
- EAU guidelines
- Brošura o prekomerno aktivnem sečnem mehurju
- Dnevnik uriniranja

Člani združenja