Za bolnike

Gradiva in priročniki za bolnike in zdravnike

Tukaj bodo objavljena gradiva in priročniki, ki bodo v pomoč tako bolnikom, kot tudi zdravnikom:
- Knjižica Rak prostate
- IPSS vprašalnik
- EAU priročnik za bolnike
- Brošura o prekomerno aktivnem sečnem mehurju
- Dnevnik uriniranja

Člani združenja